Formació Acadèmica

Trivium Centre de Formació és un centre de reforç escolar, assessorament tutorial i d'ensenyament de les tècniques bàsiques d'estudis, comprensió, expressió i logicomatemàtica. La nostra filosofia se centra en l'aprendre per a la realització i la desenvolupació individual de l'alumne.

 

Els docents del centre tenen anys d'experiència en les tasques d'educar i orientar en les matèries en que l'alumnat es troba tant en l'educació primària, secundària i del batxillerat.

A més a més, disposem d'una aula virtual per tal que els alumnes puguin accedir des de casa per a continuar aprenent a partir d'activitats, jocs i tests que el posin a prova.

¡Texto! Puede insertar contenido, moverlo, copiarlo o eliminarlo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam.